Skrócony przegląd po polskich produktach finansowych

Produkty finansowe to produkty, których przedmiotem jest pieniądz. Niezależnie od tego czy pieniądz ten pożyczamy, inwestujemy, czy odkładamy, mamy do czynienia z produktem finansowym. Ich podział, ze względu na ich ogromną różnorodność i funkcję jest niezwykle trudny. Charakterystyka wszystkich produktów finansowych z pewnością zajęłaby czytelnikowi kilka godzin lektury. Można jednak ten podział przedstawić w uproszczony

Co zrobić kiedy ktoś wziął pożyczkę na moje nazwisko?

Pożyczka ratalna przez internet to na pewno spore udogodnienie. Raz, że gotówka przychodzi w kilkanaście minut, to jeszcze cały proces aby ją zdobyć jest aż niebywale prosty. W większości przypadków wystarczy tylko skan naszego dowodu osobistego dla uwierzytelnienia tożsamości oraz wykonanie drobnego przelewu. Problem jednak polega na tym, że czasami ta wygoda może się obrócić

Kredyt gotówkowy w banku – niezbędne dokumenty

Jakie dokumenty są niezbędne aby otrzymać kredyt gotókowy w banku? Firmy udzielające pożyczek przekonują klientów tym, że nie wymagają dostarczenia dużej ilości dokumentów – czasem wystarczy tylko dowód osobisty. W przypadku kredytów udzielanych przez banki jest zupełnie inaczej – aby otrzymać pieniądze, klient musi się sporo nagimnastykować. Ale czy zawsze? Zobacz, jakie dokumenty są najczęściej

Wypowiedzenie umowy spółki jawnej przez wierzyciela wspólnika

Wypowiedzenie umowy spółki jawnej przez wierzyciela wspólnika Zgodnie z art. 62 § 2 ksh jeżeli w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przeprowadzono bezskutecznie egzekucję z ruchomości wspólnika, wówczas jego wierzyciel, który na podstawie tytułu egzekucyjnego uzyskał zajęcie roszczeń służących wspólnikowi w przypadku jego wystąpienia lub rozwiązania spółki, może wypowiedzieć umowę spółki na sześć miesięcy przed końcem

Deklaracja wekslowa do weksla „in blanco” na zabezpieczenie przyszłych wierzytelności

Deklaracja wekslowa do weksla „in blanco” na zabezpieczenie przyszłych wierzytelności W obrocie gospodarczym przedsiębiorcy coraz częściej żądają od kontrahentów, dla zabezpieczenia swych roszczeń, wystawienia tzw. weksla “in blanco”, czyli nie wypełnionego całkowicie dokumentu weksla. Wystawieniu takiego weksla powinna jednak zawsze towarzyszyć tzw. deklaracja wekslowa określająca zakres upoważnienia dla remitenta do wypełnienia weksla, aby chronić w

Umowa majątkowa małżeńska wyłączająca wspólność ustawową między małżonkami

Umowa majątkowa małżeńska wyłączająca wspólność ustawową między małżonkami Małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa. Istota małżeńskiej umowy majątkowej polega na ustaleniu zasad, według których kształtować się mają stosunki majątkowe

Uchwała wspólników spółki jawnej w sprawie powołania likwidatorów

Uchwała wspólników spółki jawnej w sprawie powołania likwidatorów Rozwiązanie spółki powoduje m.in. wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika. Likwidatorami są wszyscy wspólnicy. Wspólnicy mogą powołać na likwidatorów tylko niektórych spośród siebie, jak również osoby spoza swego grona. Uchwała wymaga jednomyślności, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Typ: Dokument Wydawca: Legalsupport sp. z o.o. Autor:Redakcja e-prawnik.pl Wersja elektroniczna –

Umowa o służbowy telefon komórkowy

Umowa o służbowy telefon komórkowy Nie ma przepisów, które określałyby wymogi umowy o korzystanie przez pracownika ze służbowego telefonu komórkowego. Są jednak kwestie, które warto w takiej umowie uregulować, co obrazuje niniejszy wzór. Typ: Dokument Wydawca: Legalsupport sp. z o.o. Autor:Redakcja e-prawnik.pl Wersja elektroniczna – Dokument Rok wydania: 2008 Nie płacisz za wysyłkę – plik do pobrania przez

Wypowiedzenie udziału w spółce cywilnej

Wypowiedzenie udziału w spółce cywilnej Z ważnych powodów wspólnik może wypowiedzieć swój udział bez zachowania terminów wypowiedzenia, chociażby spółka była zawarta na czas oznaczony. Zastrzeżenie przeciwne jest nieważne. Wypowiedzenie jest skuteczne wówczas gdy, pozostali wspólnicy lub osoby umocowane do reprezentowania, zostaną powiadomione o przedmiotowym fakcie. Wypowiedzenie nie wymaga specjalnej formy, jednakże ze względów dowodowych wskazana

Uchwała wspólników spółki cywilnej

Uchwała wspólników spółki cywilnej Każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki. Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności spółki. Jeżeli jednak przed zakończeniem takiej sprawy chociażby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwi się jej prowadzeniu, potrzebna jest uchwała wspólników. Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały