Kategoria: Cash flow

Cash Flow – Premium

Aplikacja Cash Flow – Premium Przedstawiamy aplikację, która rozwiązuje za Państwa problemy związane ze sporządzeniem rachunku przepływów pieniężnych. Aplikacja Rachunek cash-flow pozwala na przekształcenie posiadanych danych finansowych (w formie bilansu i rachunku zysków i strat, oraz w wersji Professional – po uzupełnieniu ich o dodatkowe informacje) na układ rachunku przepływów pieniężnych. Sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych (nawet uproszczonego)

Cash Flow – Professional

Aplikacja Cash Flow – Professional Przedstawiamy aplikację, która rozwiązuje za Państwa problemy związane ze sporządzeniem rachunku przepływów pieniężnych. Aplikacja Rachunek cash-flow pozwala na przekształcenie posiadanych danych finansowych (w formie bilansu i rachunku zysków i strat, oraz w wersji Professional – po uzupełnieniu ich o dodatkowe informacje) na układ rachunku przepływów pieniężnych. Sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych (nawet uproszczonego)