Kategoria: Ocena Inwestycji

Ocena inwestycji w Excelu – Standard

Ocena inwestycji Aplikacja to efektywnej oceny inwestycji majątkowych, służy pomocą w zaprojektowaniu i analizie przedsięwzięcia inwestycyjnego, na podstawie wprowadzonych parametrów tj. wielkości nakładów inwestycyjnych (i ich kosztów), okresu inwestycji, stopy amortyzacji majątku, oraz przychodów i kosztów. Tworzony jest bilans, rachunek zysków i strat, ale przede wszystkim rachunek przepływów pieniężnych i wyznaczenie opłacalności inwestycji za pomocą

Ocena inwestycji w Excelu – Premium

Rozszerzona wersja arkusza do dokonywania oceny inwestycji.  Aplikacja to efektywnej oceny inwestycji majątkowych, służy pomocą w zaprojektowaniu i analizie przedsięwzięcia inwestycyjnego, na podstawie wprowadzonych parametrów tj. wielkości nakładów inwestycyjnych (i ich kosztów), okresu inwestycji, stopy amortyzacji majątku, oraz przychodów i kosztów. Tworzony jest bilans, rachunek zysków i strat, ale przede wszystkim rachunek przepływów pieniężnych i

Ocena inwestycji w Excelu – Professional

Aplikacja Ocena inwestycji Przedstawiamy Państwu aplikację, która rozwiązuje za Państwa problemy związane z dokonaniem efektywnej i przydatnej oceny inwestycji majątkowych. Aplikacja Ocena inwestycji służy pomocą w zaprojektowaniu i analizie przedsięwzięcia inwestycyjnego, na podstawie wprowadzonych parametrów projektu inwestycyjnego tj. wielkości nakładów inwestycyjnych (i ich kosztów), okresu inwestycji, stopy amortyzacji majątku, oraz przychodów i kosztów. Tworzony jest bilans, rachunek zysków i