Kategoria: APLIKACJE BIZNESOWE

Wycena Spółek w Excelu – Metoda DCF i EVA

Aplikacja Wycena Spółek w Excelu – Metoda DCF i EVA Przedstawiamy aplikacje, które efektywnie pomagają dokonać szybkiej i skutecznej wyceny dowolnej firmy. Może to być firma notowana na giełdzie, co pozwoli na określenie jej ceny akcji docelowej, i tym samym uzyskanie informacji czy nie jest przypadkiem niedowartościowana (co powinno skutkować jej zakupem, oczywiście zanim inni dojdą do

Wycena Spółek w Excelu – Metoda Porównawcza

Aplikacja Wycena Spółek w Excelu – Metoda Porównawcza Przedstawiamy aplikacje, które efektywnie pomagają dokonać szybkiej i skutecznej wyceny dowolnej firmy. Może to być firma notowana na giełdzie, co pozwoli na określenie jej ceny akcji docelowej, i tym samym uzyskanie informacji czy nie jest przypadkiem niedowartościowana (co powinno skutkować jej zakupem, oczywiście zanim inni dojdą do tego samego

Wycena Spółek w Excelu – Metoda DCF

Aplikacja Wycena Spółek w Excelu – Metoda DCF Przedstawiamy aplikacje, które efektywnie pomagają dokonać szybkiej i skutecznej wyceny dowolnej firmy. Może to być firma notowana na giełdzie, co pozwoli na określenie jej ceny akcji docelowej, i tym samym uzyskanie informacji czy nie jest przypadkiem niedowartościowana (co powinno skutkować jej zakupem, oczywiście zanim inni dojdą do tego samego

Prognoza finansowa w Excelu – Premium

Aplikacja Prognoza finansowa w Excelu – Premium Przedstawiamy aplikację, która rozwiązuje Państwu problemy związane ze sporządzeniem prognoz finansowych dla firmy.Wszyscy zdają sobie sprawę z tego jak ważne dla przedsiębiorstwa są prognozy przyszłych wyników. Prognozy są potrzebne w każdym momencie gospodarczego życia firmy. Wymagają ich choćby instytucje finansowe, które udzielają firmie finansowania (np. kredytowego). Także firma potrzebuje sporządzać

Prognoza finansowa w Excelu – Professional

Aplikacja Prognoza finansowa w Excelu – Professional Przedstawiamy aplikację, która rozwiązuje Państwu problemy związane ze sporządzeniem prognoz finansowych dla firmy. Wszyscy zdają sobie sprawę z tego jak ważne dla przedsiębiorstwa są prognozy przyszłych wyników. Prognozy są potrzebne w każdym momencie gospodarczego życia firmy. Wymagają ich choćby instytucje finansowe, które udzielają firmie finansowania (np. kredytowego). Także firma

Ocena inwestycji w Excelu – Standard

Ocena inwestycji Aplikacja to efektywnej oceny inwestycji majątkowych, służy pomocą w zaprojektowaniu i analizie przedsięwzięcia inwestycyjnego, na podstawie wprowadzonych parametrów tj. wielkości nakładów inwestycyjnych (i ich kosztów), okresu inwestycji, stopy amortyzacji majątku, oraz przychodów i kosztów. Tworzony jest bilans, rachunek zysków i strat, ale przede wszystkim rachunek przepływów pieniężnych i wyznaczenie opłacalności inwestycji za pomocą

Ocena inwestycji w Excelu – Premium

Rozszerzona wersja arkusza do dokonywania oceny inwestycji.  Aplikacja to efektywnej oceny inwestycji majątkowych, służy pomocą w zaprojektowaniu i analizie przedsięwzięcia inwestycyjnego, na podstawie wprowadzonych parametrów tj. wielkości nakładów inwestycyjnych (i ich kosztów), okresu inwestycji, stopy amortyzacji majątku, oraz przychodów i kosztów. Tworzony jest bilans, rachunek zysków i strat, ale przede wszystkim rachunek przepływów pieniężnych i

Ocena inwestycji w Excelu – Professional

Aplikacja Ocena inwestycji Przedstawiamy Państwu aplikację, która rozwiązuje za Państwa problemy związane z dokonaniem efektywnej i przydatnej oceny inwestycji majątkowych. Aplikacja Ocena inwestycji służy pomocą w zaprojektowaniu i analizie przedsięwzięcia inwestycyjnego, na podstawie wprowadzonych parametrów projektu inwestycyjnego tj. wielkości nakładów inwestycyjnych (i ich kosztów), okresu inwestycji, stopy amortyzacji majątku, oraz przychodów i kosztów. Tworzony jest bilans, rachunek zysków i

Cash Flow – Premium

Aplikacja Cash Flow – Premium Przedstawiamy aplikację, która rozwiązuje za Państwa problemy związane ze sporządzeniem rachunku przepływów pieniężnych. Aplikacja Rachunek cash-flow pozwala na przekształcenie posiadanych danych finansowych (w formie bilansu i rachunku zysków i strat, oraz w wersji Professional – po uzupełnieniu ich o dodatkowe informacje) na układ rachunku przepływów pieniężnych. Sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych (nawet uproszczonego)

Cash Flow – Professional

Aplikacja Cash Flow – Professional Przedstawiamy aplikację, która rozwiązuje za Państwa problemy związane ze sporządzeniem rachunku przepływów pieniężnych. Aplikacja Rachunek cash-flow pozwala na przekształcenie posiadanych danych finansowych (w formie bilansu i rachunku zysków i strat, oraz w wersji Professional – po uzupełnieniu ich o dodatkowe informacje) na układ rachunku przepływów pieniężnych. Sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych (nawet uproszczonego)