Kategoria: ARTYKUŁY

Skrócony przegląd po polskich produktach finansowych

Produkty finansowe to produkty, których przedmiotem jest pieniądz. Niezależnie od tego czy pieniądz ten pożyczamy, inwestujemy, czy odkładamy, mamy do czynienia z produktem finansowym. Ich podział, ze względu na ich ogromną różnorodność i funkcję jest niezwykle trudny. Charakterystyka wszystkich produktów finansowych z pewnością zajęłaby czytelnikowi kilka godzin lektury. Można jednak ten podział przedstawić w uproszczony

Co zrobić kiedy ktoś wziął pożyczkę na moje nazwisko?

Pożyczka ratalna przez internet to na pewno spore udogodnienie. Raz, że gotówka przychodzi w kilkanaście minut, to jeszcze cały proces aby ją zdobyć jest aż niebywale prosty. W większości przypadków wystarczy tylko skan naszego dowodu osobistego dla uwierzytelnienia tożsamości oraz wykonanie drobnego przelewu. Problem jednak polega na tym, że czasami ta wygoda może się obrócić

Co to jest cash flow?

Rachunek wyników jest podstawowym dokumentem mówiącym o kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Przedstawia on wielkość przychodów i rozchodów firmy, pozwalając ocenić zysk lub stratę za dany okres rozliczeniowy. Zestawienie to posiada jednak tę wadę, że jest dosyć podatne na manipulacje. O bieżących zdolnościach finansowych firmy o wiele więcej dowiemy się z rachunku przepływów pieniężnych, zwanego też cash flow. Cash flow

Ocena inwestycji w praktyce

Ocena inwestycji nie jest zadaniem prostym. Ma przecież na celu wskazanie najlepszego rozwiązania spośród wielu istniejących dróg działania. Zawsze też z natury rzeczy opiera się na niekompletnych danych. Nikt nie jest bowiem w stanie przewidzieć dokładnie przyszłych wydarzeń na rynku i wahań koniunktury. Każda ocena inwestycji jest więc obarczona ryzykiem niedokładności. Przy ocenie inwestycji w

Co to jest analiza finansowa?

Analiza finansowa przedsiębiorstwa polega na zestawieniu jak najbardziej wszechstronnych danych na temat jego sytuacji finansowej i wyciągnięciu z nich możliwie największej liczby wniosków. Analiza finansowa ma na celu przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa oraz ocenę jego efektywności finansowej. Podstawowe źródło informacji stanowi tu sprawozdanie finansowe, sporządzone w oparciu o takie elementy jak: cash flow,