Kategoria: DOKUMENTY

Umowa dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego

Umowa dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego Osoba, która nie jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym może ubezpieczyć się dobrowolnie. Osoba taka będzie objęta ochroną ubezpieczenia dopiero po podpisaniu stosownej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Typ: Dokument Wydawca: Legalsupport sp. z o.o. Autor:Redakcja e-prawnik.pl Wersja elektroniczna – Dokument Rok wydania: 2008 Nie płacisz za wysyłkę – plik do pobrania przez internet

Umowa konsygnacji

Umowa konsygnacji Umowa polega na tym, iż zlecający przekazuje towar przyjmującemu zamówienie, a ten zobowiązuje się sprzedać go kupującym po cenie ustalonej przez zlecającego na jego rachunek. Typ: Dokument Wydawca: Legalsupport sp. z o.o. Autor:Redakcja e-prawnik.pl Wersja elektroniczna – Dokument Rok wydania: 2008 Nie płacisz za wysyłkę – plik do pobrania przez internet

Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego na wierzytelności

Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego na wierzytelności Prawo cywilne stwarza wierzycielom szereg potencjalnych sposobów ustanowienia zabezpieczenia przysługujących im wierzytelności. Jednym z nich jest możliwość ustanowienia zastawu rejestrowego. Przedmiotem tego zabezpieczenia oczywiście mogą być rzeczy ruchome, ale nie tylko. Ustawa daje bowiem możliwość ustanowienia zastawu rejestrowego także na wierzytelności. Typ: Dokument Wydawca: Legalsupport sp. z o.o. Autor:Redakcja e-prawnik.pl

Umowa zrzeczenia się dziedziczenia

Umowa zrzeczenia się dziedziczenia Co do zasady umowa o spadek po osobie żyjącej jest nieważna. Jedynym odstępstwem od tej zasady jest możliwość zawarcia z przyszłym spadkodawcą umowy zrzeczenia się dziedziczenia. Spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Zrzeczenie się dziedziczenia

Umowa o świadczenie usług na rzecz spółki z o.o.

Umowa o świadczenie usług na rzecz spółki z o.o. Umowa o świadczenie usług na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Typ: Dokument Wydawca: Legalsupport sp. z o.o. Autor:Redakcja e-prawnik.pl Wersja elektroniczna – Dokument Rok wydania: 2008 Nie płacisz za wysyłkę – plik do pobrania przez internet

Umowa o posiłki profilaktyczne

Umowa o posiłki profilaktyczne Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. 1996 r. Nr 60, poz. 279) pracodawca zapewnia pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych nieodpłatnie posiłki wydawane ze względów profilaktycznych oraz napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy.

Umowa spedycji

Umowa spedycji Przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem. Przy świadczeniu usług spedycyjnych spedytor może działać w imieniu własnym albo imieniu dającego zlecenie. Typ: Dokument Wydawca: Legalsupport sp. z o.o. Autor:Redakcja e-prawnik.pl Wersja elektroniczna – Dokument Rok

Umowa o używanie samochodu pracownika do celów służbowych

Umowa o używanie samochodu pracownika do celów służbowych Aby pracownik mógł używać swojego samochodu (lub innego, ale niebędącego własnością firmy) w jazdach lokalnych, musi zawrzeć umowę z pracodawcą. Prezentujemy zatem wzór takiej umowy. Typ: Dokument Wydawca: Legalsupport sp. z o.o. Autor:Redakcja e-prawnik.pl Wersja elektroniczna – Dokument Rok wydania: 2008 Nie płacisz za wysyłkę – plik do pobrania przez

Uchwała nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania spółki w umowie z członkiem zarządu

Uchwała nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania spółki w umowie z członkiem zarządu W umowach między spółką a członkami zarządu spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Uchwałę powołującą pełnomocnika spółki może podjąć zgromadzenie wspólników zwołane w trybie zwykłym, lub na mocy art. 240 ksh bez formalnego zwołania, jeżeli

Umowa o przygotowanie biznes planu

Umowa o przygotowanie biznes planu Aby jakakolwiek inwestycja mogła zostać zrealizowana, musimy zagwarantować jej niezbędne środki do sfinansowania. W tym celu niejednokrotnie konieczne będzie uzyskanie kredytu bankowego. Aby uzyskanie kredytu było możliwe, musimy przedstawić bankowi wymaganą dokumentację. Wśród niej, jednym z najważniejszych dokumentów jest właśnie biznes plan, przedstawiający prognozę opłacalności inwestycji. Typ: Dokument Wydawca: Legalsupport sp. z