Kategoria: Pisma

Pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej

Pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej Minister Finansów ma prawo określać, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy stosowanych w sprawach celnych, mając na uwadze jednolite wykonywanie przepisów prawa celnego oraz ułatwienie w dokonywaniu formalności przed organami celnymi. Rozporządzenie może zawierać instrukcje wypełniania tych formularzy. W związku z tym 15 listopada 2006 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra

Pozew o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny

Pozew o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny Oboje małżonkowie, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, mają obowiązek utrzymywać rodzinę, którą założyli. Gdy jedno z nich z tego obowiązku się nie wywiązuje, można zwrócić się do sądu. Najczęściej przed sądem dochodzi się alimentów na poszczególnych członków rodziny. Można jednak wnosić o

Pozew o zapłatę ekwiwalentu za nie wykorzystany urlop wypoczynkowy

Pozew o zapłatę ekwiwalentu za nie wykorzystany urlop wypoczynkowy Podstawę pozwu stanowi przepis art. 171 kodeksu pracy oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Ekwiwalent jest wypłacany za niewykorzystany urlop

Szczegółowe zlecenie komornikowi poszukiwania majątku dłużnika

Opis Szczegółowe zlecenie komornikowi poszukiwania majątku dłużnika Wierzyciel składając wniosek o wszczęcie egzekucji powinien wskazać majątek, z którego możliwe jest prowadzenie egzekucji. W sytuacji, gdy nie posiada informacji o majątku dłużnika, z którego możliwa jest egzekucja może złożyć komornikowi zlecenie poszukiwania tego majątku. Poszukiwanie majątku przez komornika jest czynnością odpłatną. Wniosek szczegółowy zlecenia poszukiwania majatku. Typ: Dokument

Zlecenie komornikowi poszukiwania majatku dluznika

Opis Zlecenie komornikowi poszukiwania majatku dluznika Wierzyciel składając wniosek o wszczęcie egzekucji powinien wskazać majątek, z którego możliwe jest prowadzenie egzekucji. W sytuacji, gdy nie posiada informacji o majątku dłużnika, z którego możliwa jest egzekucja może złożyć komornikowi zlecenie poszukiwania tego majątku. Poszukiwanie majątku przez komornika jest czynnością odpłatną. Wniosek ogólny zlecenia poszukiwania majatku. Typ: Dokument

Regulamin porzadku domowego

Opis Regulamin porzadku domowego Przykładowy regulamin porządku domowego. Zawiera instrukcję przeciwpożarową. Typ: Dokument Wydawca: e-biuro Autor:e-biuro Wersja elektroniczna – Dokument Rok wydania: 2009 Nie płacisz za wysyłkę – plik do pobrania przez internet

Procedura weryfikacji najemcy

Opis Procedura weryfikacji najemcy Podstawowe zasady weryfikacji najemcy lokalu, które pomogą zabezpieczyć interesy Wynajmującego na wypadek powstania zaległości czynszowych. Typ: Dokument Wydawca: e-biuro Autor:e-biuro Wersja elektroniczna – Dokument Rok wydania: 2009 Nie płacisz za wysyłkę – plik do pobrania przez internet

Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie odmowy przyznania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy

Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie odmowy przyznania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie odmowy przyznania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy po upływie terminu, na który uprzednio została przyznana renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy na określony czas. Typ: Dokument Wydawca: e-biuro Autor:e-biuro Wersja elektroniczna

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Opis: Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wzór wniosku sporządzony zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, wprowadzającą z dniem 31 marca 2009r. nową instytucję prawną tzw.”upadłość konsumencką”. Wniosek obejmuje również wykaz niezbędnych załączników składanych do wniosku o ogłoszenie upadłości. Typ: Dokument Wydawca: e-biuro Autor:e-biuro Wersja elektroniczna – Dokument Rok wydania: 2009 Nie płacisz