Kategoria: Biznes

Kredyt gotówkowy w banku – niezbędne dokumenty

Jakie dokumenty są niezbędne aby otrzymać kredyt gotókowy w banku? Firmy udzielające pożyczek przekonują klientów tym, że nie wymagają dostarczenia dużej ilości dokumentów – czasem wystarczy tylko dowód osobisty. W przypadku kredytów udzielanych przez banki jest zupełnie inaczej – aby otrzymać pieniądze, klient musi się sporo nagimnastykować. Ale czy zawsze? Zobacz, jakie dokumenty są najczęściej

MSSF 1: Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy

Streszczenie ebooka MSSF 1: Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy Celem MSSF 1 jest zapewnienie, że pierwsze sprawozdania finansowe podmiotu sporządzane według zasad zawartych w MSSF oraz raporty finansowe sporządzane dla części okresu obejmowanego tym sprawozdaniem finansowym, zawierają wysokiej jakości informacje, które: – są przejrzyste dla użytkowników i porównywalne we wszystkich przedstawionych okresach rozrachunkowych;

250 pytań rekrutacyjnych

Streszczenie ebooka 250 pytań rekrutacyjnych Najskuteczniejszy sposób, aby zatrudnić w firmie właściwych ludzi Jak sprawnie i efektywnie przeprowadzić rekrutację, aby zatrudnić kandydata, który w 100% spełni wszystkie oczekiwania? Teraz możesz dowiedzieć się, jakie pytania zadawać w trakcie rekrutacji pracownika, jak je konstruować i jakich błędów nie popełniać, aby od razu zatrudnić w firmie właściwych ludzi

Zarządzanie czasem

Streszczenie ebooka Zarządzanie czasem Długie rozmowy w podwładnymi, czytanie prasy, zdobywanie zleceń, wgłębianie się w przepisy prawne, a nierzadko także załatwianie spraw w urzędach to czynności, które zajmują dużo czasu. Czy można to zmienić? Tak! W tej publikacji przedstawimy 7 sposobów na skuteczne zarządzanie czasem. Jeśli zastosujecie się do tych rad, będziecie pracować spokojniej, bez stresu,

25 pułapek, przez które menedżerowie tracą autorytet

Streszczenie ebooka 25 pułapek, przez które menedżerowie tracą autorytet Jak skutecznie zarządzać ludźmi i nadal zachować ich szacunek, swój autorytet i obustronne zaufanie? Jak uniknąć 25 pułapek, które mogą osłabić Twój autorytet? Pamiętasz ten dzień, w którym zauważyłeś, że Twoi ludzie zaczęli opieszale wykonywać swoje zadania? I kiedy pojawiły się między Wami pierwsze spięcia? Mimo Twoich

MSR 16: Rzeczowy majątek trwały

Streszczenie ebooka MSR 16: Rzeczowy majątek trwały Celem MSR 16 jest uregulowanie sposobu księgowania rzeczowego majątku trwałego tak, aby użytkownicy sprawozdań finansowych mogli zapoznać się z informacjami na temat inwestycji jednostki gospodarczej w rzeczowy majątek trwały oraz o zmianach w tej inwestycji. Międzynarodowy Standard Rachunkowości 16: Rzeczowy majątek trwały (MSR 16) zastąpił wcześniejszà wersję tego standardu

MSSF 1: Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy

Streszczenie ebooka MSSF 1: Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy Celem MSSF 1 jest zapewnienie, że pierwsze sprawozdania finansowe podmiotu sporządzane według zasad zawartych w MSSF oraz raporty finansowe sporządzane dla części okresu obejmowanego tym sprawozdaniem finansowym, zawierają wysokiej jakości informacje, które: – są przejrzyste dla użytkowników i porównywalne we wszystkich przedstawionych okresach rozrachunkowych;

MSR 36: Utrata wartości aktywów

Streszczenie ebooka MSR 36: Utrata wartości aktywów Powodem opracowania niniejszego standardu jest konieczność uregulowania procedur, które powinny zapewnić wykazywanie posiadanych przez jednostkę gospodarczą aktywów w wartości nie wyższej niż ich wartość odzyskiwalna. Zabezpieczenia i kompatybilność produktu Produkt jest zabezpieczony przed nielegalnym kopiowaniem systemem DRM (FileOpen). Dopuszczalna liczba pobrań produktu: 2 Liczba urządzeń, na których może zostać

Motywowanie – czym jest i czym nie jest. System okresowych ocen pracowniczych – SOOP

Streszczenie ebooka Motywowanie – czym jest i czym nie jest. System okresowych ocen pracowniczych – SOOP Autorzy opracownia podopowiadają jak zbadać potrzeby i motywatory pracownika, jakie są rodzaje motywatorów oraz zasady karania i nagradzania pracownika. W drugiej części opracowania przedstawiono jak zaplanować, przygotować i wdrożyć System Okresowych Ocen Pracowniczych oraz jakie  korzyści uzyska firma z  wdrożenia

MSR 1: Prezentacja sprawozdań finansowych

Streszczenie ebooka MSR 1: Prezentacja sprawozdań finansowych Podstawowym zadaniem MSR 1 jest zapewnienie podania rzetelnych (wiarygodnych) danych w sprawozdaniu finansowym. Wiarygodna prezentacja informacji sprawozdawczej oznacza zastosowanie wymagań wszystkich MSR w taki sposób, by w razie potrzeby możliwe było dołączenie dodatkowych informacji. Zabezpieczenia i kompatybilność produktu Produkt jest zabezpieczony przed nielegalnym kopiowaniem systemem DRM (FileOpen). Dopuszczalna liczba