Kategoria: E-KSIĄŻKI

Prawo handlowe

Streszczenie ebooka Prawo handlowe W niniejszym podręczniku zaprezentowana została podstawowa problematyka prawa handlowego. Tok wywodu, po omówieniu zagadnień wstępnych, koncentruje się przede wszystkim na charakterystyce przedsiębiorców, poczynając od pojęcia przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przez ich system rejestracyjny i ewidencyjny, prawo firmowe, prokurę, aż po szczegółową analizę przepisów dotyczących poszczególnych rodzajów przedsiębiorców, w tym przede wszystkim spółek. W

Prawo spadkowe

Streszczenie ebooka Prawo spadkowe Książka stanowi kompleksowy zbiór zagadnień dotyczących spadku. Autorzy w przystępny sposób opisują, jak prawidłowo sporządzić testament, przeprowadzić postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku oraz dział spadku, a także przedstawiają zagadnienia zachowku i dziedziczenia gospodarstwa rolnego, zwłaszcza po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego o sprzeczności z Konstytucją części przepisów odnoszących się do dziedziczenia gospodarstw rolnych. Można

Weksel in blanco

Streszczenie ebooka Weksel in blanco „Jak prawidłowo wypełnić weksel in blanco i dostać swoje pieniądze?” Jesteś w bardzo komfortowej sytuacji, ponieważ posiadasz weksel in blanco swojego dłużnika.  Musisz tylko niczego nie zepsuć. Ale uwaga! Bardzo łatwo możesz przy wypełnianiu weksla popełnić jakiś błąd, ponieważ tu nawet jedno słowo może mieć ogromne znaczenie. Bądźmy szczerzy! Jeśli nie

MSSF 1: Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy

Streszczenie ebooka MSSF 1: Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy Celem MSSF 1 jest zapewnienie, że pierwsze sprawozdania finansowe podmiotu sporządzane według zasad zawartych w MSSF oraz raporty finansowe sporządzane dla części okresu obejmowanego tym sprawozdaniem finansowym, zawierają wysokiej jakości informacje, które: – są przejrzyste dla użytkowników i porównywalne we wszystkich przedstawionych okresach rozrachunkowych;

250 pytań rekrutacyjnych

Streszczenie ebooka 250 pytań rekrutacyjnych Najskuteczniejszy sposób, aby zatrudnić w firmie właściwych ludzi Jak sprawnie i efektywnie przeprowadzić rekrutację, aby zatrudnić kandydata, który w 100% spełni wszystkie oczekiwania? Teraz możesz dowiedzieć się, jakie pytania zadawać w trakcie rekrutacji pracownika, jak je konstruować i jakich błędów nie popełniać, aby od razu zatrudnić w firmie właściwych ludzi

Zarządzanie czasem

Streszczenie ebooka Zarządzanie czasem Długie rozmowy w podwładnymi, czytanie prasy, zdobywanie zleceń, wgłębianie się w przepisy prawne, a nierzadko także załatwianie spraw w urzędach to czynności, które zajmują dużo czasu. Czy można to zmienić? Tak! W tej publikacji przedstawimy 7 sposobów na skuteczne zarządzanie czasem. Jeśli zastosujecie się do tych rad, będziecie pracować spokojniej, bez stresu,

25 pułapek, przez które menedżerowie tracą autorytet

Streszczenie ebooka 25 pułapek, przez które menedżerowie tracą autorytet Jak skutecznie zarządzać ludźmi i nadal zachować ich szacunek, swój autorytet i obustronne zaufanie? Jak uniknąć 25 pułapek, które mogą osłabić Twój autorytet? Pamiętasz ten dzień, w którym zauważyłeś, że Twoi ludzie zaczęli opieszale wykonywać swoje zadania? I kiedy pojawiły się między Wami pierwsze spięcia? Mimo Twoich

MSR 16: Rzeczowy majątek trwały

Streszczenie ebooka MSR 16: Rzeczowy majątek trwały Celem MSR 16 jest uregulowanie sposobu księgowania rzeczowego majątku trwałego tak, aby użytkownicy sprawozdań finansowych mogli zapoznać się z informacjami na temat inwestycji jednostki gospodarczej w rzeczowy majątek trwały oraz o zmianach w tej inwestycji. Międzynarodowy Standard Rachunkowości 16: Rzeczowy majątek trwały (MSR 16) zastąpił wcześniejszà wersję tego standardu

MSSF 1: Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy

Streszczenie ebooka MSSF 1: Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy Celem MSSF 1 jest zapewnienie, że pierwsze sprawozdania finansowe podmiotu sporządzane według zasad zawartych w MSSF oraz raporty finansowe sporządzane dla części okresu obejmowanego tym sprawozdaniem finansowym, zawierają wysokiej jakości informacje, które: – są przejrzyste dla użytkowników i porównywalne we wszystkich przedstawionych okresach rozrachunkowych;

MSR 36: Utrata wartości aktywów

Streszczenie ebooka MSR 36: Utrata wartości aktywów Powodem opracowania niniejszego standardu jest konieczność uregulowania procedur, które powinny zapewnić wykazywanie posiadanych przez jednostkę gospodarczą aktywów w wartości nie wyższej niż ich wartość odzyskiwalna. Zabezpieczenia i kompatybilność produktu Produkt jest zabezpieczony przed nielegalnym kopiowaniem systemem DRM (FileOpen). Dopuszczalna liczba pobrań produktu: 2 Liczba urządzeń, na których może zostać