Money Standard Box

Zestaw dwóch aplikacji w bardzo atrakcyjnej cenie – Analiza finansowa Standard + Ocena inwestycji – Standard.

Polecamy szczególnie:

– służbom finansowym i właścicielom przedsiębiorstw
– firmom księgowym i konsultingowym prowadzącym obsługę finansową firm
– inwestorom giełdowym
– studentom kierunków ekonomicznych
Razem z zestawem uzyskują Państwo dożywotnią gwarancję dotyczącą programu, łącznie z możliwością darmowego dokonania niewielkich przeróbek w zależności od konkretnych potrzeb klienta. Istnieje też możliwość wprowadzenia dodatkowych funkcji (odpłatnie) w przypadku zapotrzebowania ze strony użytkownika.

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

1. Analiza Finansowa w Excelu – wersja Standard
 
Prezentujemy aplikację, która pozwoli dokonać profesjonalnej i szybkiej analizy finansowej.  Wylicza szeroką gamę wskaźników finansowych, a także wyznacza strukturę i dynamikę pozycji sprawozdań finansowych, na podstawie wprowadzonych danych bilansowych oraz rachunku zysków i strat.
Jest to proste i wygodne (zaopatrzone w instrukcję), efektywnie realizuje swój główny cel – dostarcza szybkiej i niemal automatycznej informacji o stanie finansów badanej firmy. Za pomocą tego programu można dokonać analizy każdego przedsiębiorstwa!

Funkcje:

– analiza finansowa przedsiębiorstwa prowadzącego pełną rachunkowość, ale dla uproszczonej wersji bilansu (tylko pozycje oznaczone literami i liczbami rzymskimi)
– wariant porównawczy i kalkulacyjny rachunku zysków i strat
– 3 okresy roczne
– 25 wskaźników: rentowności, płynności, rotacji i zadłużenia
– uproszczona analiza struktury bilansu

2. Ocena Inwestycji w Excelu – wersja Standard

Aplikacja to efektywnej oceny inwestycji majątkowych, służy pomocą w zaprojektowaniu i analizie przedsięwzięcia inwestycyjnego, na podstawie wprowadzonych parametrów tj. wielkości nakładów inwestycyjnych (i ich kosztów), okresu inwestycji, stopy amortyzacji majątku, oraz przychodów i kosztów. Tworzony jest bilans, rachunek zysków i strat, ale przede wszystkim rachunek przepływów pieniężnych i wyznaczenie opłacalności inwestycji za pomocą metod dyskontowych (IRR, NPV) oraz prostych. W szybki i efektywny sposób pozwala przedstawić podstawowe wielkości finansowe kształtujące dany projekt inwestycyjny.
Funkcje:
– 5 okresów rocznych oraz okres początkowy
– nakłady ponoszone tylko w pierwszym okresie
– stopa dyskontowa stała w całym okresie inwestycji
– uproszczona struktura bilansu
– 1 rodzaj majątku nabywanego w ramach inwestycji