MSR 16: Rzeczowy majątek trwały

Streszczenie ebooka MSR 16: Rzeczowy majątek trwały

Celem MSR 16 jest uregulowanie sposobu księgowania rzeczowego majątku trwałego tak, aby użytkownicy sprawozdań finansowych mogli zapoznać się z informacjami na temat inwestycji jednostki gospodarczej w rzeczowy majątek trwały oraz o zmianach w tej inwestycji.

Międzynarodowy Standard Rachunkowości 16: Rzeczowy majątek trwały (MSR 16) zastąpił wcześniejszà wersję tego standardu (zaktualizowaną
w 1998 roku) i powinien być stosowany dla rocznych okresów rozliczeniowych, rozpoczynajàcych się 1 stycznia 2005 lub później. W opracowaniu omówiono następujące zagadnienia: ujmowanie – koszty poniesione w okresach późniejszych, wycena przy ujmowaniu, amortyzacja – jednostka pomiaru, obniżenie wartości, ujawnianie metod amortyzacji, usuwanie.

Zabezpieczenia i kompatybilność produktu

 • Produkt jest zabezpieczony przed nielegalnym kopiowaniem systemem DRM (FileOpen).
 • Dopuszczalna liczba pobrań produktu: 2
 • Liczba urządzeń, na których może zostać otwarty każdy pobrany plik: 2
 • Daje to łącznie możliwość przypisania pliku do 4 urządzeń.
 • Możliwość druku: TAK
 • Możliwość kopiowania tekstu: TAK
 • Wymagane jest połączenie z Internetem przy pierwszym otwarciu pliku.
 • Produkty w formacie PDF nie są kompatybilne z systemem MacOS.
 • W systemie Linux wymagane jest używanie Adobe Readera w wersji 7 lub 8.
 • Pliki nie są kompatybilne z Adobe Reader X (10)

 • Typ: eBook w formacie PDF
 • Ilość stron: 32
 • Wersja elektroniczna – pliki PDF do czytania na komputerze
 • Rok wydania: 2008
 • Nie płacisz za wysyłkę
  – plik do pobrania przez internet
 • Wydawca: Raabe
 • Autor: praca zbiorowa
 •