MSSF 1: Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy

Streszczenie ebooka MSSF 1: Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy

Celem MSSF 1 jest zapewnienie, że pierwsze sprawozdania finansowe podmiotu sporządzane według zasad zawartych w MSSF oraz raporty finansowe sporządzane dla części okresu obejmowanego tym sprawozdaniem finansowym, zawierają wysokiej jakości informacje, które:

– są przejrzyste dla użytkowników i porównywalne we wszystkich przedstawionych okresach rozrachunkowych;

– są dobrym punktem wyjścia dla prowadzenia rachunkowości według MSSF;

– mogą być uzyskane po kosztach nie przewyższających korzyści, które mogliby odnieść użytkownicy sprawozdań.

Zabezpieczenia i kompatybilność produktu

 • Produkt jest zabezpieczony przed nielegalnym kopiowaniem systemem DRM (FileOpen).
 • Dopuszczalna liczba pobrań produktu: 2
 • Liczba urządzeń, na których może zostać otwarty każdy pobrany plik: 2
 • Daje to łącznie możliwość przypisania pliku do 4 urządzeń.
 • Możliwość druku: TAK
 • Możliwość kopiowania tekstu: TAK
 • Wymagane jest połączenie z Internetem przy pierwszym otwarciu pliku.
 • Produkty w formacie PDF nie są kompatybilne z systemem MacOS.
 • W systemie Linux wymagane jest używanie Adobe Readera w wersji 7 lub 8.
 • Pliki nie są kompatybilne z Adobe Reader X (10)

 • Typ: eBook w formacie PDF
 • Ilość stron: 32
 • Wersja elektroniczna – pliki PDF do czytania na komputerze
 • Rok wydania: 2008
 • Nie płacisz za wysyłkę
  – plik do pobrania przez internet
 • Wydawca: Raabe
 • Autor: praca zbiorowa