Ocena inwestycji w Excelu – Standard

Ocena inwestycji

Aplikacja to efektywnej oceny inwestycji majątkowych, służy pomocą w zaprojektowaniu i analizie przedsięwzięcia inwestycyjnego, na podstawie wprowadzonych parametrów tj. wielkości nakładów inwestycyjnych (i ich kosztów), okresu inwestycji, stopy amortyzacji majątku, oraz przychodów i kosztów. Tworzony jest bilans, rachunek zysków i strat, ale przede wszystkim rachunek przepływów pieniężnych i wyznaczenie opłacalności inwestycji za pomocą metod dyskontowych (IRR, NPV) oraz prostych. W szybki i efektywny sposób pozwala przedstawić podstawowe wielkości finansowe kształtujące dany projekt inwestycyjny.

 

Aplikacja stanowi proste i wygodne w obsłudze narzędzie i efektywnie realizuje swój główny cel – dostarcza skutecznej informacji o opłacalności planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Polecana dla:

– służbom finansowym i właścicielom przedsiębiorstw,
– firmom księgowym i konsultingowym,
– studentom kierunków ekonomicznych
…oraz wszystkim zainteresowanym sprawami oceny inwestycji.
Razem z programem uzyskujecie dożywotnią gwarancję, łącznie z możliwością darmowego dokonania niewielkich przeróbek programu w zależności od konkretnych potrzeb klienta. Istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowych funkcji (odpłatnie) w przypadku zapotrzebowania ze strony użytkownika.

Ocena inwestycji – wersja Standard – funkcje:

– 5 okresów rocznych oraz okres początkowy
– nakłady ponoszone tylko w pierwszym okresie
– stopa dyskontowa stała w całym okresie inwestycji
– uproszczona struktura bilansu
– 1 rodzaj majątku nabywanego w ramach inwestycji
  • Typ: Aplikacja
  • Wydawca: e-Bizcom
  • Autor:
  • Ilość stron: 0
  • Wersja elektroniczna – Aplikacja
  • Rok wydania: 2008
  • Nie płacisz za wysyłkę
    – plik do pobrania przez internet