Oświadczenie dotychczasowego wspólnika o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym

Oświadczenie dotychczasowego wspólnika o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. może nastąpić bądź poprzez zmianę umowy spółki, bądź na podstawie jej postanowień określających maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego i termin podwyższenia. Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego następuje na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki, oświadczenie dotychczasowego wspólnika o objęciu nowych udziałów wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nie jest natomiast konieczna forma aktu notarialnego takiego oświadczenia.

  • Typ: Dokument
  • Wydawca: Legalsupport sp. z o.o.
  • Autor:Redakcja e-prawnik.pl
  • Wersja elektroniczna – Dokument
  • Rok wydania: 2008
  • Nie płacisz za wysyłkę
    – plik do pobrania przez internet