Pełnomocnictwo ogólne – zarząd majątkiem

Pełnomocnictwo ogólne – zarząd majątkiem

Pełnomocnictwo ogólne udzielone na podstawie umowy zlecenia, której przedmiotem jest zarząd majątkiem Zleceniodawcy. Zgodnie z art. 87. § 1. k.p.c. pełnomocnikiem może osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia.

  • Typ: Dokument
  • Wydawca: e-biuro
  • Autor:e-biuro
  • Wersja elektroniczna – Dokument
  • Rok wydania: 2009
  • Nie płacisz za wysyłkę
    – plik do pobrania przez internet