Regulamin zawierający warunki stosowania telepracy

Regulamin zawierający warunki stosowania telepracy

Umowa o pracę w formie telepracy generalnie niewiele różni się od zwykłej umowy o pracę. Odmienności wynikają jedynie ze specyfiki umowy o pracę w formie telepracy. Jednakże ustawodawca nakłada na pracodawcę zatrudniającego telepracownika szereg obowiązków, których nie muszą spełniać pracodawcy zatrudniający pracowników w tradycyjnych formach. Przede wszystkim pracodawcy zatrudniający telepracowników powinni określić warunki stosowania telepracy.

Co do zasady określone powinny one zostać w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową, a w przypadku gdy u pracodawcy działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa – w porozumieniu między pracodawcą a tymi organizacjami. Jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi, pracodawca uzgadnia treść porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę projektu porozumienia nie dojdzie do zawarcia porozumienia, pracodawca określa warunki stosowania telepracy w regulaminie. Również w regulaminie pracodawca określa warunki telepracy, jeżeli u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, po przeprowadzeniu konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy. W regulaminie pracy należy określić:

 • jakimi środkami komunikacji elektronicznej ma się posługiwać telepracownik,
 • w jakich miejscach może być wykonywana telepraca,
 • jak chroni się informacje przekazywane pracownikowi, tj. w jaki sposób pracownik powinien uniemożliwić dostęp do tych informacji osobom trzecim,
 • na czym polega zakaz dyskryminacji pracownika w zatrudnieniu,
 • w jaki sposób kontrolowany jest czas pracy telepracownika,
 • i ewentualnie jakie obciążenia spoczywają na pracodawcy z tytułu wprowadzenia telepracy (chodzi tu o ubezpieczenie sprzętu lub ekwiwalent pieniężny za używanie sprzętu należącego do pracownika itd.).

Ponadto najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy pracodawca ma obowiązek poinformować telepracownika o jednostce organizacyjnej pracodawcy, w której strukturze znajduje się stanowisko pracy telepracownika oraz o osobie lub organie odpowiedzialnym za współpracę z telepracownikiem oraz upoważnionych do przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania pracy. Informacje te dotyczą indywidualnie każdego z pracowników, w związku z powyższym powinny znaleźć się w umowie, bądź w odrębnym piśmie.

Niniejszy dokument zawiera wzór regulaminu, zawierającego warunki stosowania telepracy.

 • Typ: Dokument
 • Wydawca: Legalsupport sp. z o.o.
 • Autor:Redakcja e-prawnik.pl
 • Wersja elektroniczna – Dokument
 • Rok wydania: 2008
 • Nie płacisz za wysyłkę
  – plik do pobrania przez internet