Skrócony przegląd po polskich produktach finansowych

Produkty finansowe to produkty, których przedmiotem jest pieniądz. Niezależnie od tego czy pieniądz ten pożyczamy, inwestujemy, czy odkładamy, mamy do czynienia z produktem finansowym. Ich podział, ze względu na ich ogromną różnorodność i funkcję jest niezwykle trudny.

Charakterystyka wszystkich produktów finansowych z pewnością zajęłaby czytelnikowi kilka godzin lektury. Można jednak ten podział przedstawić w uproszczony i orientacyjny sposób, tak aby wyróżnić poszczególne grupy produktów finansowych.

Produkty kredytowe

Z produktami kredytowymi mamy do czynienia w momencie, kiedy pożyczamy od instytucji finansowej określone środki finansowe. W ich skład wchodzą popularne kredyty bankowe oraz szybkie pożyczki gotówkowe. Jedne i drugie, choć dotyczą pożyczania pieniędzy, różnią się pod wieloma względami, z czego podstawę stanowi prawo. Pożyczki zawierane są na gruncie prawa cywilnego, podczas gdy kredyty regulowane są przez prawo bankowe.

Produkty inwestycyjne

Produkty inwestycyjne wiążą się z pomnażaniem środków finansowych. Do produktów inwestycyjnych zalicza się przede wszystkim popularne na rynku lokaty i konta oszczędnościowe. Poza nimi, z produktami inwestycyjnymi będziesz mieć do czynienia również w momencie, kiedy skorzystasz z usług biura maklerskiego.

Produkty bankowe

Produkty bankowe to każdy rodzaj usługi, jaką oferuje swoim klientom bank. Mówiąc bardzo ogólnie można je podzielić na produkty związane z pożyczaniem pieniędzy, ich lokowaniem, jednak produkty bankowe najczęściej sprowadzają się do prowadzenia konta bankowego – dokonywanie przelewów, czy wypłat z bankomatów. Do tej grupy, w zależności od instytucji bankowej i jej oferty można także zaliczyć produkty z pozostałych grup produktów.

Emerytury i ubezpieczenia

Emerytury stanowią grupę produktów inwestycyjno-oszczędnościowych. Należą do niej Otwarte Fundusze Inwestycyjne oraz Indywidualne Konta Emerytalne. Z kolei do grupy ubezpieczeń wchodzą wszelkiego rodzaju ubezpieczenia – na życie, mienia, od następstw nieszczęśliwych wypadków, które w razie wystąpienia szkody gwarantują nam finansową rekompensatę z tytułu ich posiadania.