Wniosek o przyznanie przydziału na realizację umów o dzieło w Republice Federalnej Niemiec

Przedsiębiorstwa dopuszczone do realizacji umów o dzieło w RFN nie mogą zatrudniać większej liczby pracowników niż przydzielona przez polskie Ministerstwo Gospodarki poszczególnym polskim przedsiębiorstwom, jak również nie mogą zatrudniać pracowników nie posiadających zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pobyt. Przydział jest przyznawany na wniosek pracodawcy, składany do Ministra Gospodarki w następujących terminach: 1) od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia każdego roku – w ramach rozdziału podstawowego; 2) od dnia 1 stycznia do dnia 28 lutego roku następnego w ramach rozdziału uzupełniającego; 3) wskazanych w komunikacie Ministra Gospodarki – w ramach rozdziału dodatkowego. Wzór wniosku o przyznanie przydziału na realizację umów o dzieło w Republice Federalnej Niemiec podajemy niżej.

  • Typ: Dokument
  • Wydawca: Legalsupport sp. z o.o.
  • Autor:Redakcja e-prawnik.pl
  • Wersja elektroniczna – Dokument
  • Rok wydania: 2008
  • Nie płacisz za wysyłkę
    – plik do pobrania przez internet