Wypowiedzenie udziału w spółce cywilnej

Wypowiedzenie udziału w spółce cywilnej

Z ważnych powodów wspólnik może wypowiedzieć swój udział bez zachowania terminów wypowiedzenia, chociażby spółka była zawarta na czas oznaczony. Zastrzeżenie przeciwne jest nieważne. Wypowiedzenie jest skuteczne wówczas gdy, pozostali wspólnicy lub osoby umocowane do reprezentowania, zostaną powiadomione o przedmiotowym fakcie. Wypowiedzenie nie wymaga specjalnej formy, jednakże ze względów dowodowych wskazana jest forma pisemna.

  • Typ: Dokument
  • Wydawca: Legalsupport sp. z o.o.
  • Autor:Redakcja e-prawnik.pl
  • Wersja elektroniczna – Dokument
  • Rok wydania: 2008
  • Nie płacisz za wysyłkę
    – plik do pobrania przez internet