Wzór umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wzór umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uwarunkowane jest kumulatywnym (łącznym) zaistnieniem następujących przesłanek: zawarcia umowy spółki albo sporządzenia aktu założycielskiego spółki jednoosobowej, tzw. akt erekcyjny; wniesienia przez wspólników przewidzianych w umowie wkładów pokrywających w całości kapitał zakładowy spółki; ustanowienia wymaganych przez kodeks spółek handlowych organów – tj. w każdym przypadku zarządu, a w sytuacjach wskazanych w ustawie lub w umowie – także rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej; wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, co jest równoznaczne z uzyskaniem przez nią osobowości prawnej. Poniżej publikujemy przykładowy wzór umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

  • Typ: Dokument
  • Wydawca: Legalsupport sp. z o.o.
  • Autor:Redakcja e-prawnik.pl
  • Wersja elektroniczna – Dokument
  • Rok wydania: 2008
  • Nie płacisz za wysyłkę
    – plik do pobrania przez internet